Technikum

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat pułtuski
gmina: Winnica
miejscowość: Golądkowo

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły: -
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum
- 41G
06-120 Golądkowo
Poczta: Winnica
telefon: 0236914073
fax: 0236914083
strona internetowa: www.goladkowo.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum (Golądkowo), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 207
Liczba oddziałów: 9
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi
województwo:
powiat:
gmina: